(V.E.) Voorschoolse Educatie in de Peuteropvang

Een goede start op school is erg belangrijk.

Om ieder kind een kans te geven op een goede start mogen sommige kinderen vanaf twee-en-half jaar voorschoolse educatie volgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer kinderen niet goed Nederlands spreken of extra hulp nodig hebben.
Voorschoolse Educatie (V.E.) is een combinatie van een peuteropvang met doorlopende programma’s richting de kleuterklassen. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voorschoolse Educatie is bedoeld voor peuters van twee-en-half tot vier jaar. Zij krijgen extra begeleiding op de peuteropvang. Je kind gaat minimaal 16 uur per week naar de peuteropvang.

Voordat uw kind naar de basisschool gaat, kan u kind al gebruik maken van deze Voorschoolse Educatie. Het heet Voorschoolse Educatie. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. U kan uw kind hiervoor aanmelden via het consultatiebureau. Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie is te lezen op Rijksoverheid.nl.

Wat leert uw kind bij Voorschoolse Educatie?

Voorschoolse Educatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind leert bijvoorbeeld al spelend de Nederlandse taal. Zo kan uw kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De groep wordt geleid door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. Voorschoolse Educatie wordt op bij ons aangeboden op 2 locaties in Tiel

Hoe kan u zelf uw kind goed voorbereiden?

Als ouder kan u meehelpen bij de ontwikkeling van uw kind door voor te lezen, te spelen, te tekenen en te zingen. Door met uw kind te praten (in je eigen taal) over de dagelijkse dingen leert uw kind steeds meer woorden. Dat is belangrijk voor uw kind wanneer het naar school gaat. Praat bijvoorbeeld over wat er op de peuteropvang is gebeurd.  De laatste jaren zijn daarom speciale programma’s gestart om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De programma’s beginnen als een kind 2 of 3 jaar is en gaan door tot groep 3. Tussen 2 en 4 jaar heet dit Voorschoolse Educatie. In groep 1 en 2 heet dit Vroegschoolse Educatie.

Nederlands leren

Voorschoolse Educatie is ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben. Als uw kind niet goed Nederlands spreekt en de stof niet goed kan volgen, loopt het later het risico voortijdig van school te gaan. Door Voorschoolse Educatie begint uw kind beter voorbereid aan groep 1.

Samenwerking tussen peuteropvang en school!

Als uw kind start in groep 1, heeft de peuteropvang en de leerkracht contact met elkaar. De leerkracht weet dan hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en kan daarbij aansluiten. Daarnaast is het belangrijk dat u vertelt over uw kind.

Uw kind aanmelden voor VE ?

Daarvoor heeft u een indicatie nodig. Neem voor meer informatie contact op met  het consultatieburo. 
Zij helpen u verder met de nodige papieren. Daarna kan u zich bij ons aanmelden.