Kwaliteit in Kinderopvang sinds 1992

Kwaliteit in Kinderopvang sinds 1992. Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en die van onze maatschappij. Het is naast thuis en school een plek waar het kind zich moet kunnen ontwikkelen. Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. is een middelgrote kinderopvangorganisatie in Gelderland. Onze organisatie heeft meerdere locaties verdeeld over de gemeentes Tiel, Buren, Neder-Betuwe & Arnhem vestigingen.  

Al ruim 30 jaar bieden wij een uitdagende en ontwikkelingsgerichte omgeving aan kinderen. Onze opvang richt zich op kinderen van 0-13 jaar. De opvang in groepen vindt plaats in kinderdagverblijven, peutergroepen en op de buitenschoolse opvang (BSO). Onze dagverblijven zijn kleinschalig en hebben een gezellige en huiselijke inrichting. De kinderen zijn vrij om -onder begeleiding- gebruik te maken van de ruimtes in het pand en worden bij de veelal gewone en dagelijkse werkzaamheden betrokken. 

Een sfeer zoals thuis.

Onze vestigingen hebben een gezellige, huiselijke inrichting. Klanten omschrijven deze sfeer als ‘een warme deken’. Wij hebben geen standaard of typisch ‘kinderdagverblijf inrichting’ maar bijvoorbeeld een gezellige zithoek met kussens en een sfeervolle eethoek.

Villa Kakelbont Kinderopvang is ook voor klanten een open en transparante organisatie. Wij gaan op een informele manier met elkaar om en hechten veel waarde aan professionaliteit, eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en motivatie.

Dit maakt ons uniek!

Waar veel kinderdagverblijven voor ons voelen als een voorbereiding op school, voelt Villa Safari als een verlengstuk van thuis. Iets wat wij enorm belangrijk vinden voor onze baby, inmiddels peuter. Op de bank zit een kindje onder een dekentje een boekje te lezen. Op het tapijt wordt gespeeld en voor het raam staat een box met muziekmobiel en boxkleed zoals wij ongeveer thuis ook hebben. Aan de lange eettafel wordt getekend. De sfeer is huiselijk, warm en gezellig. Geen ‘klaslokaaltje’, maar een huiskamer. Een eerste dag is altijd lastig voor zowel ouders als kind, maar hierdoor lieten we onze baby met een goed gevoel achter op haar eerste wenochtend.

En nog steeds zijn wij elke dag blij dat onze dochter hier terecht kan! Elke dag staan er lieve vaste gezichten op de groep. Onze dochter is duidelijk gek op ze. Ziekte en vakanties lossen de leidsters onderling op, waardoor we (zelfs in COVID-tijd) haar nog nooit bij een vreemde hebben moeten achterlaten. Elke dag bij het wegbrengen en ophalen wordt er ruim tijd genomen voor een praatje en de overdracht. De leidsters zien haar zoals ze is en weten precies waar ze in haar ontwikkeling zit, wat vanzelf gaat en waar ze extra aandacht aan willen besteden. In het bijzonder haar fantastische mentor! We delen bijzonderheden, en als er iets niet vanzelf gaat (zoals bijvoorbeeld het slapen 😉) overleggen we samen over mogelijke dingen om uit te proberen die passen bij ons en onze dochter. Mede door de hulp en samenwerking met de leidsters heeft onze dochter bijv. geleerd om overdag zelfstandig in slaap te vallen in haar eigen bedje!

En het aller belangrijkste; onze dochter gaat er altijd met plezier heen, en we halen haar altijd weer blij op!

Marck & Roos, Jou Inhoud Komt Hier

In onze dienstverlening staan deze 5 pijlers centraal:

Wij werken vanuit ons hart…

Ons bruisend hart zijn onze vestigingen, daar gebeurd het belangrijkste werk. Onze pedagogische collega’s die elke dag weer een superfijne dag samen met de kinderen beleven staan daarom centraal. Zij werken elke dag weer met liefde voor het vak. Binnen onze organisatie hebben leidinggevenden en management een begeleidende, coachende en faciliterende rol. Ons personeelsbeleid is erop gericht dat onze medewerkers met passie voor hun vak met plezier werken, tevreden zijn in hun werksituatie en zich voldoende gefaciliteerd voelen in overeenstemming met ons personeelsbeleid.  

Villa Kakelbont Kinderopvang is ook voor klanten een open en transparante organisatie. Wij gaan op een informele manier met elkaar om en hechten veel waarde aan professionaliteit, eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en motivatie.