De contracten

KDV
Alle weken opvang excl: feest- en sluitingsdagen
Incl Luiers, Nutrilon babyvoeding tot 12 maanden, broodmaaltijd, drinken gedurende de dag, vers fruit & tussendoortjes en uitstapjes.

BSO 
Alle weken opvang excl: feest- en sluitingsdagen
incl vervoer binnen stads- of dorpsgrens, workshops en uitstapjes, broodmaaltijd, fruit en tussendoortjes en drankjes.

KDV & BSO

 • Hele jaar opvang m.u.v. alle schoolvakantie (volgens ons vakantie schema)

Houdt u er rekening mee dat er een verrekening plaats kan vinden wanneer u uw pakket wijzigt of opzegt. Een wijziging kan namelijk betekenen dat u meer of minder gebruik heeft gemaakt van de opvang dan uw contract u toestaat / betaald heeft.

Vakantie BSO
Wanneer u een basiscontract heeft, heeft u het hele jaar door opvang (incl de schoolvakanties)
Dat betekent dat uw kind tijdens de schoolvakanties hele dagen BSO heeft op de vaste dagen die u normaal afneemt tijdens de schoolweken.

Heeft u een 40 weken contract? Dan kan u apart vakantieopvang  afnemen gedurende 8 vakantie weken in het jaar.

8 weeks vakantie opvang:
opvang tijdens de schoolvakanties echter exclusief:

 • 3 weken aaneengesloten in de zomervakantie (zie vakantie schema)
  U dient uw afwezigheid dan voor 1 mei aan ons te hebben doorgegeven.
 • 5 (daadwerkelijke)werkdagen na kerst
  (let op, 1 januari is een feestdag, geen werkdag = geen opvang)

12 weeks vakantie opvang:
Opvang tijdens alle schoolvakanties.

Let op: Wij ruilen geen vakantie dagen.  

 • Wordt alleen aangeboden i.c.m. na-schoolse opvang
 • Tijdens de voorschoolse opvang bieden wij standaard een gezond ontbijtje en vervoer naar school (binnen de stads/dorpsgrens)
 • Op sommige locaties wordt ook opvang exclusief ontbijt aangeboden, dit ivm tijdblokken.
 • Nog niet in alle vestigingen wordt voorschoolse opvang aangeboden, vraag naar de mogelijkheden.

Dit pakket wordt niet meer aangeboden

KDV & BSO

48 weken contract  houdt in:

 • Hele jaar opvang m.u.v.:
  • 3 weken aaneengesloten binnen de vakantieperiode volgens ons vakantie schema.
   U dient dit jaarlijks voor 1 mei aan ons door te geven
  • 5 (daadwerkelijke)werkdagen na Kerst.  (let op, 1 januari is een feestdag, geen werkdag)

Houdt u er rekening mee dat er een verrekening plaats kan vinden wanneer u uw pakket wijzigt of opzegt. Een wijziging kan namelijk betekenen dat u meer of minder gebruik heeft gemaakt van de opvang dan uw contract u toestaat / betaald heeft.

Dit pakket wordt niet meer aangeboden

Extra voordeel
U kunt als aanvulling op uw huidige contract bij ons het voordeelpakket inkopen. Graag geven wij u een toelichting op dit pakket;
Wanneer u dit voordeelpakket afneemt krijgt u alle opvang uren tegen een lager uurtarief dan het reguliere tarief. Het netto jaarbedrag zal daardoor voor de meeste klanten lager zijn.
Dit komt omdat het uurtarief lager wordt en het maximaal te vergoeden uurtarief benaderd waarover u kinderopvang toeslag ontvangt. De uiteindelijke besparing is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en gezinsinkomen.
Het voordeelpakket kunt u afnemen indien u het 52 , 48 of 40 weken pakket heeft. Bij 1 dag opvang krijgt u er 1 extra dag per jaar bij. Bij 2 dagen opvang 2 extra dagen per jaar enz.
Echter u bent niet verplicht deze dag in te zetten, maar u kunt het voordeelpakket wel afnemen zodat de netto kosten lager zijn dan bij het reguliere arrangement.
Neemt u een tijdblok af bij Betuwse Streken in Tiel (bijv. van 14:30 tot 16:30 of tot 17:30) dan is de voordeeldag die u extra mag inzetten gelijk aan de tijdblok op uw contract.

U kunt de extra voordeel-dag bijvoorbeeld inzetten als:

 • BSO 40- , 48- of 52 weken contract voor een studiedag of vakantiedag van uw kind.
 • KDV 40 weken voor een extra opvangdag alleen in schoolweken.
  (dus niet tijdens de schoolvakanties)
 • KDV 48 weken voor een extra opvangdag echter niet tijdens:
  • 3 aaneengesloten weken binnen de vakantieperiode volgens vakantie schema
  • 5 (daadwerkelijke)werkdagen na kerst. (let op, 1 januari is een feestdag, geen werkdag)
 • KDV 52 weken voor een extra opvangdag of vakantiedag

Spelregels en voorwaarden:

 • De extra opvangdag(en) is (zijn) geldig binnen het lopende kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Niet opgenomen dagen vervallen per het einde van het kalenderjaar of bij beëindiging van het contract.
 • Let op:
  • De aangevraagde voordeeldag dient binnen 30 dagen na de aanvraag te vallen.
  • Plaatsing is altijd op basis van beschikbaarheid *)
 • Voor studiedagen geldt dat er bij veel of weinig belangstelling (minimaal 5 kinderen) uitgeweken kan worden naar een andere, nabijgelegen, locatie of dat er gekozen kan worden voor een groepsactiviteit op een andere, ruimere locatie.
 • Bij minder dan 5 kinderen wordt er geen opvang aangeboden tijdens een studiedag.

Spelregels bij tussentijdse opzegging:

 • Heeft u al gebruik gemaakt van uw extra dag(en)? dan wordt bij een laatste opvangdag op uiterlijk 30-juni  wordt de extra dag(en) in zijn geheel in rekening gebracht.
 • Heeft u al gebruik gemaakt van uw extra dag(en)? dan wordt bij een laatste opvangdag tussen 1-juli en 31-december wordt de helft van de extra dag(en) in rekening gebracht.

Wij streven er altijd naar uw kind op dezelfde stamgroep op te vangen en bij dezelfde groepsleiding. Het kan echter ook geplaatst worden op een andere, tweede, stamgroep: hiervoor is toestemming van de ouder nodig. 
*) Op basis van beschikbaarheid betekent: Dat er voldoende plaats is op een locatie/groep zodanig dat het maximale aantal kinderen (en de leidster – kind ratio) niet overschreden wordt en we ons te allen tijde houden aan de wettelijke vastgestelde richtlijnen.

Meest gestelde vragen over het voordeelpakket:
Hoe kan het brutobedrag hetzelfde blijven, maar het nettobedrag wel lager worden?
Doordat je voor hetzelfde brutobedrag meer uren krijgt, wordt het uurtarief lager en zodoende ook het nettobedrag na de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Dan is het voordeelpakket toch eigenlijk voor iedereen voordeliger?
Nee; wel voor veel mensen, maar niet voor iedereen. Op het moment dat u al de maximum uren waar u recht op heeft vergoed krijgt, en u neemt door het voordeelpakket meer uren af, heeft u voor deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag en is het voordeelpakket voor u niet interessant.

Hoe bereken ik in onze situatie de uren waar we maximaal recht op hebben?
Op de site van de belastingdienst kunt u dit snel berekenen:

Hoe bereken ik in onze situatie of het voordeelpakket voor ons interessant is?
Met de gegevens van onze tarieven pagina kunt u dit op de site van de belastingdienst snel berekenen
Maak daarom hier een proefberekening om jouw daadwerkelijke kosten te berekenen.

Hoeveel extra uren krijgen we nu precies?
U krijgt 1 hele dag op jaarbasis (jan-dec) bij afname van 1 dag kinderopvang per week. Heeft u 2 dagen kinderopvang per week dan ontvangt u 2 hele dagen op jaarbasis, enz.
Hoe de extra uren precies per maand uitvallen, is terug te vinden op onze tarieven-pagina bij de vestiging van uw keuze.

Mijn kind zit op de BSO en komt 2 korte middagen. Heb ik dan recht op 2 extra korte middagen op jaarbasis?
Nee, ook dan betreft het 2 hele dagen. U kunt dan denken aan het extra opvangdag in een vakantie of tijdens een studiedag.

Wat als ik in de loop van het jaar gaat starten en ook graag een voordeelpakket wil?
In dat geval kan het voordeelpakket als volgt worden afgenomen: bij een startdatum van 2 januari tot 1 juli heeft u recht op de helft van het aantal extra dagen.
Bijvoorbeeld;
– U kind komt 2 dagen per week naar de opvang; u heeft dan in het eerste jaar recht op 1 hele extra dag. Komt uw kind 1 dag naar de opvang, dan heeft u recht op een ½ extra dag.
Heeft u een startdatum tussen 02 juli en 31 december, dan kunt u wel alvast starten met het voordeelpakket, echter heeft u in dat jaar nog geen recht op extra halve of hele dagen. Wel profiteert u uiteraard alvast van het lagere uurtarief!

Mijn kind komt 3 dagen per week. Ik weet niet of ik wel 3 extra hele dagen zal verbruiken?
Dat is ook niet verplicht. U profiteert sowieso van het lagere uurtarief.

Breng- & haaltijden en incidentele opvang

Wij hanteren in alle vestigingen dezelfde regels voor het brengen en halen van de kinderen:

 • Brengen:  tot 9:00 uur
 • Halen: vanaf 16:00 uur
 • Gaat uw kind naar de BSO en eet uw kind bij ons een warme maaltijd mee?
  Dan kan u halen vanaf 17:30uur

KDV & BSO

 • U kunt incidenteel een extra hele dag aanvragen. Dat doet u via de Konnekt App
 • U ziet in de app of uw aanvraag is goedgekeurd.
  Wij bieden enkel extra opvang wanneer de kind-leidster ratio dit toestaat. Mocht er op de groep van uw kindje die dag geen plaats zijn, kunt u in overleg met de leidinggevende kijken of plaatsing op een andere groep mogelijk is. Daarvoor is uw toestemming nodig.

Hoe werkt de plaatsing procedure

Gebruik de plaatsing aanvraag als u een plaatsing wil regelen.
Na ontvangst neemt een collega contact met u op om uw aanvraag te bespreken en evt een rondleiding in te plannen.  Wanneer wij u een aanbod kunnen doen ontvangt u binnen enkelen dagen een offerte per mail. (check ook uw spambox!)

.

Een offerte is 14 dagen geldig vanaf offerte datum, daarna vervalt het aanbod.
U kan de offerte thuis op uw PC ‘ondertekenen’, daarmee is het contract gesloten en is de kindplaats definitief voor u gereserveerd.

 • Uw betaling gaat zonder uitzondering via automatische incasso.
 • Het eerste maandbedrag wordt pas geïncasseerd op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de eerste maand.
 • Daarna wordt het maandbedrag maandelijks geïncasseerd op de laatste werkdag van de maand en betreft uw betaling voor de maand erop.

Vragen over uw service tegoed, opzeggen en/of annuleren

Over service-te-goed en hoe u service-te-goed opbouwt, lees u op de pagina van de Konnect App.

U heeft een contract getekend en dat wilt u (gedeeltelijk) annuleren:

 • Wanneer u drie maanden voorafgaand aan de overeengekomen ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst annuleert, betaalt u de annuleringskosten € 50,= als vergoeding voor gemaakte kosten.
 • Wanneer u tussen twee en drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum annuleert, bedragen de annuleringskosten éénmaal het overeengekomen maandbedrag.
 • Wanneer u binnen twee maanden voor de overeengekomen ingangsdatum annuleert, bedragen de annuleringskosten tweemaal het overeengekomen maandbedrag.

Annuleren doet u altijd schriftelijk. Gebruik hiervoor het contactfomulier 

U wilt een dag structureel wijzigen.

.

Een dag of het hele contract opzeggen gebeurd altijd schriftelijk.
Dat kan kan via whatsapp, email of  het contactformulier

 • Er geldt een wettelijk opzegtermijn van 1 maand, per de 1ste of de 16 de van elke maand.
 • De opzegging kan alleen schriftelijk en met inachtneming van de opzegtermijn.

.

Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden?

Stel hier uw vraag. 

Vermeld altijd de voor én achternaam van uw kind(eren) en de betreffende vestiging, dan kunnen wij u het snelst helpen.