Subsidie voor de peuteropvang ook voor u?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u onderstaande gegevens te overleggen:

  • Verklaring geen kinderopvangtoeslag.  Download hier–> Verklaring KOT
  • Inkomensverklaring, (indien u geen recht heeft op de toeslag)
    U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienst

Er zijn 2 manieren om deze formulieren aan ons te sturen:

  1. Per post. Print de verklaring KOT, vul in en onderteken het en verstuur evt. samen met de ontvangen inkomstenverklaring naar ons hoofdkantoor.
  2. Digitaal. Print de verklaring KOT, vul in, onderteken en scan alle papieren in (of vul online in als u daarvoor de juiste adobe plugin heeft), sla het op als PDF en sleep naar onderstaand formulier voorzien van uw gegevens.

Let op:  Deze formulieren dienen elk jaar opnieuw en uiterlijk voor 1 december door ons te zijn ontvangen om de subsidie voor de peuteropvang te blijven ontvangen.
Heeft u hier vragen over? Bel ons gerust
Tel: 0854855480

Verklaring Kinderopvangtoeslag

Stap 1 van 2