FAQ items aan het laden...
FAQ items aan het laden...

Vragen over de pakketten

KDV
Alle weken opvang excl: feest- en sluitingsdagen
Incl Luiers, Nutrilon babyvoeding tot 12 maanden, broodmaaltijd, drinken gedurende de dag, vers fruit & tussendoortjes en uitstapjes.

BSO 
Alle weken opvang excl: feest- en sluitingsdagen
incl vervoer binnen stads- of dorpsgrens, workshops en uitstapjes, broodmaaltijd, fruit en tussendoortjes en drankjes.

KDV & BSO

 • 48 weken opvang per jaar.
 • Geen opvang tijdens:
  • 3 weken aaneengesloten binnen de vakantieperiode volgens ons vakantie schema.
  • 5 (daadwerkelijke)werkdagen na kerst.  (let op, 1 januari is een feestdag, geen werkdag)

Houdt u er rekening mee dat er een verrekening plaats kan vinden wanneer u uw pakket wijzigt of opzegt. Een wijziging kan namelijk betekenen dat u meer of minder gebruik heeft gemaakt van de opvang dan uw contract u toestaat / betaald heeft.

KDV & BSO

 • 40 weken opvang per jaar.
 • Geen opvang tijdens:
  • Alle schoolvakanties volgens ons vakantie schema

Houdt u er rekening mee dat er een verrekening plaats kan vinden wanneer u uw pakket wijzigt of opzegt. Een wijziging kan namelijk betekenen dat u meer of minder gebruik heeft gemaakt van de opvang dan uw contract u toestaat / betaald heeft.

Extra voordeel
U kunt als aanvulling op uw huidige contract bij ons het voordeelpakket inkopen. Graag geven wij u een toelichting op dit pakket;
Wanneer u dit voordeelpakket afneemt krijgt u alle opvang uren tegen een lager uurtarief dan het reguliere tarief. Het netto jaarbedrag zal daardoor voor de meeste klanten lager zijn.
Dit komt omdat het uurtarief lager wordt en het maximaal te vergoeden uurtarief benaderd waarover u kinderopvang toeslag ontvangt. De uiteindelijke besparing is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en gezinsinkomen.
Het voordeelpakket kunt u afnemen indien u het 52 , 48 of 40 weken pakket heeft. Bij 1 dag opvang krijgt u er 1 extra dag per jaar bij. Bij 2 dagen opvang 2 extra dagen per jaar enz.
Echter u bent niet verplicht deze dag in te zetten, maar u kunt het voordeelpakket wel afnemen zodat de netto kosten lager zijn dan bij het reguliere arrangement.
Neemt u een tijdblok af bij Betuwse Streken in Tiel (bijv. van 14:30 tot 16:30 of tot 17:30) dan is de voordeeldag die u extra mag inzetten gelijk aan de tijdblok op uw contract.

U kunt de extra voordeel-dag bijvoorbeeld inzetten als:

 • BSO 40- , 48- of 52 weken contract voor een studiedag of vakantiedag van uw kind.
 • KDV 40 weken voor een extra opvangdag alleen in schoolweken.
  (dus niet tijdens de schoolvakanties)
 • KDV 48 weken voor een extra opvangdag echter niet tijdens:
  • 3 aaneengesloten weken binnen de vakantieperiode volgens vakantie schema
  • 5 (daadwerkelijke)werkdagen na kerst. (let op, 1 januari is een feestdag, geen werkdag)
 • KDV 52 weken voor een extra opvangdag of vakantiedag

Spelregels en voorwaarden:

 • De extra opvangdag(en) is (zijn) geldig binnen het lopende kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Niet opgenomen dagen vervallen per het einde van het kalenderjaar of bij beëindiging van het contract.
 • De extra opvangdag kan pas 2 weken vooraf worden aangevraagd via het mutatieformulier.
 • Let op:
  • daadwerkelijke plaatsing kan wanneer u van ons een bevestiging ontvangt.
  • Plaatsing is altijd op basis van beschikbaarheid *)
 • Voor studiedagen geldt dat er bij veel of weinig belangstelling (minimaal 5 kinderen) uitgeweken kan worden naar een andere, nabijgelegen, locatie of dat er gekozen kan worden voor een groepsactiviteit op een andere, ruimere locatie.
 • Bij minder dan 5 kinderen wordt er geen opvang aangeboden tijdens een studiedag.

Spelregels bij tussentijdse opzegging:

 • Heeft u al gebruik gemaakt van uw extra dag(en)? dan wordt bij een laatste opvangdag op uiterlijk 30-juni  wordt de extra dag(en) in zijn geheel in rekening gebracht.
 • Heeft u al gebruik gemaakt van uw extra dag(en)? dan wordt bij een laatste opvangdag tussen 1-juli en 31-december wordt de helft van de extra dag(en) in rekening gebracht.

Wij streven er altijd naar uw kind op dezelfde stamgroep op te vangen en bij dezelfde groepsleiding. Het kan echter ook geplaatst worden op een andere, tweede, stamgroep: hiervoor is toestemming van de ouder nodig. 
*) Op basis van beschikbaarheid betekent: Dat er voldoende plaats is op een locatie/groep zodanig dat het maximale aantal kinderen (en de leidster – kind ratio) niet overschreden wordt en we ons te allen tijde houden aan de wettelijke vastgestelde richtlijnen.

Meest gestelde vragen over het voordeelpakket:
Hoe kan het brutobedrag hetzelfde blijven, maar het nettobedrag wel lager worden?
Doordat je voor hetzelfde brutobedrag meer uren krijgt, wordt het uurtarief lager en zodoende ook het nettobedrag na de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Dan is het voordeelpakket toch eigenlijk voor iedereen voordeliger?
Nee; wel voor veel mensen, maar niet voor iedereen. Op het moment dat u al de maximum uren waar u recht op heeft vergoed krijgt, en u neemt door het voordeelpakket meer uren af, heeft u voor deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag en is het voordeelpakket voor u niet interessant.

Hoe bereken ik in onze situatie de uren waar we maximaal recht op hebben?
Op de site van de belastingdienst kunt u dit snel berekenen: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/kinderopvanguren/

Hoe bereken ik in onze situatie of het voordeelpakket voor ons interessant is?
Met de gegevens van onze tarieven pagina kunt u dit op de site van de belastingdienst snel berekenen: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hoeveel extra uren krijgen we nu precies?
U krijgt 1 hele dag op jaarbasis (jan-dec) bij afname van 1 dag kinderopvang per week. Heeft u 2 dagen kinderopvang per week dan ontvangt u 2 hele dagen op jaarbasis, enz.
Hoe de extra uren precies per maand uitvallen, is terug te vinden op onze tarieven-pagina bij de vestiging van uw keuze.

Mijn kind zit op de BSO en komt 2 korte middagen. Heb ik dan recht op 2 extra korte middagen op jaarbasis?
Nee, ook dan betreft het 2 hele dagen. U kunt dan denken aan het extra opvangdag in een vakantie of tijdens een studiedag.

Wat als ik in de loop van het jaar gaat starten en ook graag een voordeelpakket wil?
In dat geval kan het voordeelpakket als volgt worden afgenomen: bij een startdatum van 2 januari tot 1 juli heeft u recht op de helft van het aantal extra dagen.
Bijvoorbeeld;
– U kind komt 2 dagen per week naar de opvang; u heeft dan in het eerste jaar recht op 1 hele extra dag. Komt uw kind 1 dag naar de opvang, dan heeft u recht op een ½ extra dag.
Heeft u een startdatum tussen 02 juli en 31 december, dan kunt u wel alvast starten met het voordeelpakket, echter heeft u in dat jaar nog geen recht op extra halve of hele dagen. Wel profiteert u uiteraard alvast van het lagere uurtarief!

Mijn kind komt 3 dagen per week. Ik weet niet of ik wel 3 extra hele dagen zal verbruiken?
Dat is ook niet verplicht. U profiteert sowieso van het lagere uurtarief.

8 weeks vakantie opvang:
opvang tijdens de schoolvakanties echter exclusief:

 • 3 weken aaneengesloten in de zomervakantie (zie vakantie schema)
 • 5 (daadwerkelijke)werkdagen na kerst
  (let op, 1 januari is een feestdag, geen werkdag = geen opvang)

12 weeks vakantie opvang:
Opvang tijdens alle schoolvakanties.

 • Wordt alleen aangeboden i.c.m. na-schoolse opvang
 • Tijdens de voorschoolse opvang bieden wij standaard een gezond ontbijtje en vervoer naar school (binnen de stads/dorpsgrens)
 • Op sommige locaties wordt ook opvang exclusief ontbijt aangeboden, dit ivm tijdblokken.
 • Nog niet in alle vestigingen wordt voorschoolse opvang aangeboden, vraag naar de mogelijkheden.

Vragen over halve dagen, incidentele- en flexibele opvang

KDV & BSO

 • Opvang van een halve dag / één dagdeel.
 • Bij de BSO kan dit alleen tijdens schoolvakanties.
 • Dit kan alleen wanneer dit de plaatsing van een laatste beschikbare hele dag niet in de weg staat. Wanneer een andere klant i.p.v. uw gereserveerde halve dag een hele dag opvang wil afnemen, wordt u als 1e in de gelegenheid gesteld uw halve dag om te zetten naar een hele dag. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, zeggen wij uw gereserveerde halve dag op.
 • Deze service wordt niet aangeboden i.c.m. een pakket

KDV & BSO

 • Opvang in alleen de even of juist alleen de oneven weken.
 • Dit kan alleen zolang dit de plaatsing van een laatste beschikbare dag niet in de weg staat.
 • Wanneer een andere klant wekelijks uw gereserveerde dag wil afnemen, wordt u als 1e in de gelegenheid gesteld uw even/oneven week om te zetten naar een wekelijkse dag. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, zeggen wij uw gereserveerde dag op.
 • Deze service wordt niet aangeboden i.c.m. een pakket

alleen bij KDV

 • Voor de 15-e van de maand geeft u de benodigde dagen door voor de maand daarop.
 • Indien u bijvoorbeeld 2 flexibele dagen per week afneemt, mag u dit verdelen over de hele maand.
  • Bijv: De ene week 1 dag en de week daarop 3 dagen.
 • Afgenomen dagen buiten het contract om worden achteraf gefactureerd.
 • Deze vorm van opvang wordt alleen aangeboden op basis van beschikbaarheid en niet i.c.m. een pakket.

.

KDV & BSO

 • U kunt incidenteel een extra hele of halve dag aanvragen.
 • Mocht er op de groep van uw kindje die dag geen plaats zijn, kunt u in overleg met de leidinggevende kijken of plaatsing op een andere groep mogelijk is.
 • Deze vorm van opvang wordt alleen aangeboden wanneer de kind-leidster ratio dit toestaat. Dit zal altijd in overleg gaan met de leidinggevende van de vestiging. Mocht er op de groep van uw kindje die dag geen plaats zijn, kunt u in overleg met de leidinggevende kijken of plaatsing op een andere groep mogelijk is. Daarvoor is uw toestemming nodig.

Kunt u uw antwoord hier niet vinden?  Bel ons of stuur uw vraag in.

Contact formulier