FAQ items aan het laden...

Logopedie op Betuwse Streken Tiel – peuter 

Beste ouders,

De GGD-logopedist bezoekt jaarlijks Betuwse Streken Tiel – peuter  voor een groepsobservatie. Zo proberen wij samen met de GGD  spraak/taalproblemen op tijd herkennen en er iets aan doen. Het is namelijk belangrijk dat kinderen straks een goede start kunnen maken op de basisschool.

De groepsobservatie
Tijdens het spelen met de kinderen let de logopediste op ‘spraak en  taal’. Hoe praten de kinderen met elkaar en met de pedagogisch medewerk(st)er? Hoe gaan zij met elkaar om? Kunnen zij met woorden duidelijk maken wat zij willen?  Begrijpen zij wat een ander zegt of bedoelt?

Toestemming
Voor deze observatie is toestemming van de ouder(s) nodig. U kunt uw toestemming regelen via het toestemmingformulier.
– Let op; op dit formulier regelt u al uw toestemmingen en het laatst ingestuurde formulier overschrijft al uw eerder gegeven toestemmingen! 
Wanneer het nodig is dat de logopediste extra op uw kind let omdat er zorgen zijn, kunt u dat in het veld in het formulier vermelden.

Bijzonderheden?
Als de logopediste bijzonderheden opmerkt, dan bespreek zij deze met de pedagogisch medewerk(st)er van de peuteropvang. Daarna ontvangt u een brief of een telefoontje of een uitnodiging voor een adviesgesprek.
Krijgt u binnen drie weken na de observatie geen bericht, dan zijn er geen bijzonderheden.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u terecht bij de medewerker(st)ers van Betuwse Streken Tiel – peuter

Met vriendelijke groet,

Villa kakelbont Kinderopvang & GGD Gelderland Zuid