Wij zijn Uw Babyspecialist ®

Een select aantal pedagogisch medewerkers binnen ons team zijn opgeleid tot babyspecialist. D.w.z. dat zij zich volledig hebben gespecialiseerd in de verzorging van baby’s die onze vestigingen bezoeken.

Binnen onze visie focussen wij op het welbevinden van ieder kind en vanuit de visie van onze babyspecialisten wordt dit afgestemd op de belevingswereld van een baby. De medewerkers die zich gespecialiseerd hebben als babyspecialist hebben deze keuze zelf gemaakt. Zij zijn mensen die snel contact leggen met een baby en dit contact één op één willen behouden. Zij werken met kennis en vanuit hun hart.
Dit alles in een omgeving die met kleine aanpassingen er voor zorgt dat de specialisten én de baby’s zich prettig en geborgen voelen.

klanten over onze babyopvang

Inmiddels gaat ons tweede zoontje ook naar de babygroep bij Villa Mare.
Vanwege de deskundige, betrokken en enthousiaste leidsters op deze groep brengen we onze kleine man met een gerust hart naar de kinderopvang. Zelfs met en voor de allerkleinsten worden leuke activiteiten gedaan. Daarnaast is er veel ruimte voor de eigen ontwikkeling van de kinderen. De babygroep geeft veel rust voor de baby’s, waardoor ze heel snel aan de omgeving gewend zijn. Aan de kinderen merk je dat ze het naar hun zin hebben en dat het een vertrouwde omgeving voor ze is.

Marieke van Elferen-Hoogeland, ouder en klant bij Villa Kakelbont Kinderopvang

Onze specialist aan het woord;

Ik ben Fatma Sharif, pedagogisch medewerker en babyspecialist bij Villa Kakelbont Kinderopvang in de locatie Villa Mare.

Wat mij het meeste aanspreek als babyspecialist is de doelgroep. Ik ben gek op baby’s en ik ben van mening dat de babytijd de mooiste ontwikkelingsperiode van het jonge kind is. Een baby leert zichzelf kennen en ontdekt alles voor het eerst en dat wij een klein mensje kunnen en mogen helpen zichzelf te ontwikkelen is fantastisch.
Een baby ontwikkelt zich onder anderen door anderen en mij en mijn collega na te doen en gedurende dag zorgen wij ervoor dat wij de goede voorbeelden geven, bijvoorbeeld, voldoende spel en ruimte voor de baby om zich te ontwikkelen, maar ook het aanreiken van passende normen en waarden.
Tijdens het werken praten wij veel tegen de baby’s en noemen wij regelmatig hun naam.
Zo stimuleren wij het ontdekken van eigen persoonlijkheid, wens, wil en talent.

Onze groep is zo ingericht dat de baby’s ons voortdurend zien. De huiselijke inrichting, zachte kleuren, veel daglicht en een aparte slaapruimte bieden de baby’s een fijne plek om te verblijven. Ook op de groep is er voor de allerkleinste baby’s een mogelijkheid om te slapen in een wiegje.
We bieden ‘snoezel-activiteiten’. We dempen het licht, zetten een zacht muziekje op zorgen voor een aangename geur en bieden zachte materialen. Totale ontspanning!
Op het speelkleed doen wij beweegspelletjes om de baby’s te stimuleren in hun fijne en grote motorische ontwikkeling. Ook benoemen wij alles en vertellen wat wij doen.
Wij lezen samen boekjes, bekijken de omgeving (zowel binnen als buiten) en aan tafel zingen wij liedjes om de taalontwikkeling te stimuleren.

Er is ruimte voor sociale bezigheden en begeleiden van de interacties tussen de baby’s. Een positieve sfeer is belangrijk, daarom reageren wij positief op de signalen tot contact van de baby. We bieden ze aandacht, veiligheid, geborgenheid en wij benoemen emoties, zodat het kind zich prettig voelt en durft te ontwikkelen.

Naast de verzorging van de baby’s is de samenwerking met ouders van belang.
Vertrouwen hebben in de opvang, zodat een baby voelt dat hij/zij met vertrouwen bij ons achtergelaten wordt. Aan het begin en einde van de dag bieden wij een warme overdracht en staan de ouders persoonlijk te woord. Wij maken tijd vrij zodat we eventuele vragen van de ouders kunnen beantwoorden en of informatie kan uit te wisselen over hun baby

Fatma Sharif, Babyspecialist bij Villa Kakelbont Kinderopvang

Ik ben Susan de Haas.  Ik werk sinds maart 2001 bij Villa Kakelbont Kinderopvang en ben één van de babyspecialisten binnen de organisatie. Dit doe ik met veel plezier in Villa mare in Arnhem.

Wij vinden het belangrijk om baby’s warmte en geborgenheid te bieden in een veilige omgeving waar zij zich cognitief, motorisch ,emotioneel en sociaal goed kunnen ontwikkelen.  Ook de spraak-taal ontwikkeling is erg belangrijk. Om een baby hierbij te helpen bieden wij een omgeving waarbinnen wij hen steeds stimuleren door liedjes met hen te zingen, alles te benoemen en veel tegen de baby’s te praten. Zo ontstaat er een mooi samenspel en interactie bij het begeleiden van de kinderen.

Om een baby de gelegenheid te geven zijn/haar eigen persoonlijkheid te ontwikkelen bieden wij alle ruimte waar een baby zichzelf kan zijn en respecteren zijn/haar tempo en maniertjes. Het welbevinden van een baby staat daarbij voorop. Wij reageren op wat we zien en voelen als wij een baby verzorgen. Die interactie is heel krachtig en biedt emotionele veiligheid.
De groepsruimte is helemaal ingericht speciaal voor de jongste Villa bewoner. Onze typerende huiselijke inrichting en sfeer, mooi daglicht, zachte kleuren en veel ruimte om veilig te bewegen.
Dit alles zorgt er ook voor dat ik met plezier mijn werk doe en dat al 21 jaar!

Susan de Haas, Babyspecialist bij Villa Kakelbont Kinderopvang