Pedagogische kwaliteit is voor ons als organisatie belangrijk. Wij vertellen u graag met welke interactievaardigheden wij werken.
Wij noemen ze: De CLASS. Deze keer leggen wij u uit wat bij ons de CLASS dimensie kwaliteit van feedback inhoudt en op welke manier wij aan de pedagogische kwaliteit werken.

Dimensie – Kwaliteit van feedback – Wat betekent dat op de groep?
De hele dag door praten, zingen en vertellen kinderen op het kinderdagverblijf.  Wanneer we specifiek reageren op wat een kind doet of heeft gedaan kunnen we complimenten geven, maar we kunnen ook laten weten wat er precies goed ging of wat er anders mag waardoor het kind verder groeit in zijn ontwikkeling.

Wat is het belang van de kwaliteit van feedback op de groep?  (Waarom)
Wat we in onze reactie terugzeggen tegen kinderen kan het leren en begrijpen van kinderen bevorderen en zorgen voor een grotere deelname. De manier waarop je reageert, heeft invloed op de band die je samen hebt en onderhoud. Kinderen zijn gevoelig voor je toon, je enthousiasme, je aandacht, je luisterend oor. Op basis van het vertrouwen groeit de veilige hechting, dat is fijn voor wanneer je nieuw op het kinderdagverblijf bent of wanneer je nieuwe leidster nog niet kent. Als gevolg van de juiste kwaliteit van feedback zijn kinderen in groepen vaak in staat om door te blijven gaan, zelfs wanneer ze aan ingewikkeldere taken en activiteiten werken.

Op welke manier kan de pedagogisch medewerker hieraan bijdragen? (Hoe)
Je gebruikt de reacties van kinderen, spontane opmerkingen, of handelingen van kinderen om een leermoment te creëren. In plaats van de algemene: “goed gedaan”- vormen van feedback geef je gericht aan welke inspanning de kinderen geleverd hebben. Aan individuele kinderen noem je vrij precies wat er gebeurt:

  • ‘Juf, kijk eens!’. Daarop antwoord je bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je een toren van blokken hebt gebouwd, wat is die hoog geworden, wat knap!.
  • Kind is aan het tekenen en zegt: ‘juf kijk eens!’ Daarop antwoord je bijvoorbeeld met; ‘Ik zie dat je verschillende kleuren hebt gebruikt en overal is wat te zien!’

Het geven van aanmoediging en bevestiging zijn manieren om de inspanning van kinderen en prestaties aan activiteiten en taken te vergroten. Ook het geven van een hint in je reactie vergroot de betrokkenheid en het doorzettingsvermogen.

Tips voor thuis

  • Je geeft in je reactie een hint waardoor je kind een stapje verder kan.
  • Je stuurt een kind fysiek aan, bijvoorbeeld: zijn of haar hand leiden naar een voorwerp (puzzelstukje passen).
  • Je geeft informatie in je reactie.
  • Je breidt het onderwerp uit in je reactie.
  • Je geeft Individuele feedback en daarin benoem je inspanning of prestatie.

De volgende keer informeren wij u over hoe wij omgaan met de laatste pedagogische dimensie: “taalontwikkeling”.