28 maart 2023

Onze regering heeft besloten om alle maatregelen rondom Corona te schrappen.
Dat betekent dat deze pagina per 1 mei 2023 verwijderd wordt van de website. De beslisboom is per direct niet meer geldig.

22 maart 2022

Het is lente en steeds meer coronamaatregelen kunnen we achter ons laten. Vrijheid! Met de verdere versoepelingen die van kracht zijn vanaf woensdag 23 maart 2022 is ook het protocol kinderopvang gewijzigd. In het protocol kinderopvang en corona worden de coronamaatregelen door het ministerie van SZW en de branchepartijen vertaald naar de kinderopvang. Dit dient ter advies.

Wat is er gewijzigd?

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie (23 maart 2022):

 • De mondkapjesplicht komt te vervallen: medewerkers en gastouders die kinderen vervoeren in een busje/personenauto zijn per 23 maart 2022 niet meer verplicht een mondneusmasker te dragen, wel wordt het dragen van een mondneusmasker nog geadviseerd.

Op 10 januari 2022 gaan onze BSO’s  weer regulier open.
lees meer op de pagina van de rijksoverheid

18 december 2021

Persconferentie
Zojuist is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de BSO gesloten blijft tot 10 januari 2022.
Dat betekent dat er van 21 dec t/m 7 jan noodopvang geboden wordt onder dezelfde voorwaarden als in onderstaande brief vermeld.

Aanmelden voor de noodopvang
Wilt u gebruik maken van onze noodopvang? Meld u dan z.s.m. en bij voorkeur aan via onze centrale whatsapp (klik op icoontje rechts onderin uw scherm).

15 december 2021

3 december 2021

Er is een nieuwe mondkapjesplicht binnen het TAXI vervoer. 
Kinderen die door de externe-Taxi naar onze BSO worden vervoerd, zijn vanaf a.s. maandag 6 december verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens de taxirit. Dit geldt voor kinderen van alle leeftijden. Dit staat beschreven in het Protocol  Zorgvervoer.

Wanneer uw kind met een externe Taxi naar onze BSO wordt gebracht vragen wij u om uw kind een niet- medisch mondkapje mee te geven.
Bijvoorbaat dank voor uw medewerking.

25 november 2021

In verband met de oplopende coronacijfers ziet het halen en brengen van uw kind er per maandag 29-11 anders uit. Wij volgen hierin het ‘Protocol Kinderopvang’ dat is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Dit zijn de maatregelen per maandag 29 nov.
Buitenschoolse opvang

 • U mag als ouder niet in het pand komen.
 • Wij brengen uw kinderen in tijdsblokken naar buiten.
 • U dient bij het brengen of via whatsapp aan te geven in welk tijdblok u komt halen:
  • 17:00 uur tot 17:15 uur
  • 17:15 uur tot 17:30 uur
  • 17:30 uur tot 17:45 uur
  • 17:45 uur tot 18:00 uur – Om 18:00 uur sluiten KIDDOOS- Tiel en KIDDOOS- Beach
  • 18:00 uur tot 18:15 uur
  • 18:15 uur tot 18:30 uur


Peuteropvang

 • U mag als ouder niet in de school komen.
 • U kunt uw kind bij de buitendeur van de groepsruimte brengen.


Kinderdagverblijf

 • De hoofddeuren gaan op slot.
 • U kunt uw kind via de buitendeur van de groepsruimte brengen.
 • Mondkapjes zijn verplicht tijdens brengen en halen.
 • Er mag één ouder per groep tegelijk in het pand.
  • Bij Villa Safari en Villa Mare zijn de winkelmandjes weer het hulpmiddel.
  • Bij De Graaf en Gravin en Villa Juul kunt u de groepsruimte van uw kind via de buitenruimte bereiken.
  • Bij Villa Kakelbont gebruikt u de hoofdingang waar u door een medewerker wordt binnen gelaten.

Algemeen

 • Onze medewerkers houden toezicht en zullen u vragen de maatregelen op te volgen.
 • Houdt u er rekening mee dat u mogelijk even moet wachten voordat u naar binnen mag.
 • Wij vragen u ook buiten afstand van elkaar te houden.

De overige richtlijnen blijven van kracht.  In sommige gevallen mag u uw kind niet zelf naar de opvang brengen, bijvoorbeeld wanneer u in quarantaine zit.

Wij hopen door het naleven van deze maatregelen dat wij veilige opvang voor uw kind(eren) kunnen blijven bieden en wij vragen u dringend om uw medewerking.  Mocht de situatie veranderen, dan stellen wij u hiervan uiteraard op de hoogte!

5 november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In verband met de oplopende coronacijfers is het vanaf 06-11 verplicht om in openbare ruimten, waar een toegangsbewijs niet verplicht is, een mondkapje te dragen. Villa Kakelbont Kinderopvang zet zich in om de opvang zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom geldt per a.s. maandag 8 november onderstaande  extra maatregel:

 • Per a.s. maandag 8 november is het verplicht om tijdens het brengen en halen een mondkapje te dragen.

Alle hoofdingangen blijven (voorlopig) geopend en wij stellen geen limiet aan het aantal ouders dat het pand betreedt. Wacht evt. buiten of op de gang als u het te druk vindt en afstand wil bewaren.  De overige maatregelen blijven van kracht. In sommige gevallen mag u uw kind niet zelf naar de opvang brengen, bijvoorbeeld wanneer u in quarantaine zit.
Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina van de overheid

Wij hanteren de meest actuele beslisboom om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen.
(Zie hieronder)

Mocht de situatie veranderen, dan stellen wij u hiervan uiteraard op de hoogte!

23 september 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

per 25-09 is de 1,5 meter afstandsregel komen te vervallen.  Dit heeft gevolgen voor het halen en brengen van uw kind(eren) naar de opvang. Wij volgen hierin het ‘Protocol Kinderopvang’ dat is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

 • Per vrijdag 01-10 worden de hoofdingangen van al onze locaties geopend en haalt en brengt u uw kind bij de hoofdingang.
 • Sommige locaties werken met een code of een ‘blauwe druppel’. Wanneer u nieuw bent bij ons heeft u mogelijk geen code of druppel ontvangen. Onze Pedagogisch Medewerkers zorgen er de komende tijd voor dat u deze krijgt. Zolang u geen code of druppel heeft ontvangen vragen wij u aan te bellen bij de hoofdingang.
 • Wij stellen geen limiet aan het aantal ouders dat het pand betreedt. Mocht u het te druk vinden en afstand willen bewaren, dan kunt u bijvoorbeeld even wachten in de gang of buiten.

De overige richtlijnen blijven van kracht. In sommige gevallen mag u uw kind niet zelf naar de opvang brengen, bijvoorbeeld wanneer u in quarantaine zit.  Kijk hier voor meer informatie hierover.

Ook is er een nieuwe beslisboom beschikbaar. Onderstaande beslisboom gebruiken wij om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen.

7 juni 2021

28 mei 2021

15 april  2021

8 februari 2021

2 februari 2021

13 januari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

wij informeren n.a.v. de persconferentie van gisteravond.
Er is bekend gemaakt dat i.v.m. de besmettingscijfers, scholen en Kinderopvang gesloten blijven tot 9 februari.
Onze noodopvang blijft tot die tijd van kracht. Zodra er meer bekend is, informeren wij u over het verdere verloop.

Vr gr
Villa Kakelbont Kinderopvang
www.villakakelbont.nl

15 december 2020

15 oktober 2020

2 sept 2020 – Na de vakantie 2020

27 juli 2020   – Corona en vakantie

11 mei 2020

Tips om je kind voor te bereiden op de eerste nieuwe dag in het dagverblijf:

1 mei 2020

Informatie over de start van de kinderopvang per 11 mei a.s.

18 mrt 2020

17 mrt 2020

15 mrt 2020

Meest gestelde vragen & antwoorden over de maatregelen

15 mrt 2020

20 mrt 2020

Kabinet betaalt de ouderbijdrage terug

Ouders krijgen kosten kinderopvang terug vanwege coronacrisis

<<lees meer>>

16 mrt 2020

Aanpassing in maatregel: Kinderopvang open voor mensen met een cruciaal beroep

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.
Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Veel mensen verkeren hierover in onzekerheid: kosten worden wel gemaakt, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvang. Toch is het belangrijk dan de gehele factuur voor opvang gewoon te blijven betalen, zodat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie moet worden voldaan. Op dit moment kijken we samen met het ministerie van Financiën of we dit achteraf kunnen repareren.
Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus kijkt u bij meest gestelde vragen op deze pagina.

15 mrt 2020

Opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen

In navolging van het besluit van onze overheid sluiten wij onze vestigingen per direct met uitzondering voor de kinderen van ouders uit de vitale sectoren. Al onze klanten hebben vanavond een email ontvangen
—>> Check uw email <<–
 
Wij zijn zondag avond 15 mrt 2020 bereikbaar tot 22:30 uur op:
tel: 0854855480
mail:info@villakakelbont.nl

Wij blijven de volgende maatregelen hanteren voor kinderen die wel komen:
 • Wij heten u zoals altijd hartelijk welkom echter tijdelijk zonder u de hand te schudden.
 • Wanneer u of uw kind neusverkouden of hoest- of  keelklachten of koorts heeft blijft u / uw kind thuis.
 • U neemt contact op met uw huisarts wanneer de klachten verergeren.